Najbliższy kurs
Myślenice
»07 marzec 2024r.
»godz. 17:00
Dobczyce
»08 marzec 2024r.
»godz. 18:00
Dla kursantów

Oferujemy następujące kursy i szkolenia

Kursy prawa jazdy:

 • A1 – motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm i mocy nieprzekraczającej 11kW.

 • A2 –motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg.
 • A - motocyklem o pojemności > 125 cm.
 • B – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

 • B+E – Pojazdem określonym odpowiednio w prawo jazdy  kategorii B, łącznie z przyczepą (przyczepami).

 • B Automat – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym z automatyczną skrzynią biegów.

 • C - Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Zespołem pojazdów z przyczepą lekką.
 • C+E - Pojazdem określonym odpowiednio w prawo jazdy  kategorii C , łącznie z przyczepą (przyczepami).
  Zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą  (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami).

 • indywidualne kursy prawa jazdy – po uzgodnieniu z kierownikiem ośrodka.

Szkolenia dla kierowców zawodowych :

 • Kwalifikacja wstępna - przewóz rzeczy.

 • Kwalifikacja przyspieszona - przewóz rzeczy.

 • Szkolenia okresowe - przewóz rzeczy.

Szkolenia dodatkowe:

 • szkolenia dodatkowe
 • szkolenia uzupełniające – poprawiające posiadaną wiedzę przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności w prowadzeniu samochodu.
 • szkolenia poprawiające umiejętności prawidłowego parkowania
 • szkolenia parkowania dla kobiet
 • szkolenia jazdy zimą
 • szkolenia przypominające jazdę po długiej przerwie w prowadzeniu pojazdu
 • jazdy własnym samochodem pod opieką instruktora

Zapewniamy

 • wykwalifikowaną kadrę instruktorów,
 • doskonałą bazę dydaktyczno-szkoleniową tj. podręczniki, zestawy testów komputerowych, możliwość ćwiczenia rozwiązywania testów na komputerze, filmy video, plansze pomocnicze, pojektor multimedialny,
 • bardzo swobodną i przyjazną atmosferę na zajęciach,
 • odpowiednie zaplecze sprzętowe tj. takie samo jak na egzaminach,
 • wzorowo przygotowane place manewrowe zgodne z wymaganiami ośrodków egzaminacyjnych,
 • badania lekarskie na miejscu.

 

Naszych kursantów wyposażamy w bezpłatne materiały szkoleniowe jak testy egzaminacyjne wraz z płytą CD, podręczniki kierowcy. 
Nasz ośrodek posiada program egzaminacyjny ,,Test” wraz ze specjalną klawiaturą identyczną jak w ośrodkach egzaminacyjnych przeznaczoną dla kursantów do ćwiczenia w rozwiązywaniu testów egzaminacyjnych.